top of page

Familjerådgivning

Från och med 1:a Januari 2017 arbetar Karlskrona Psykoterapimottagning på uppdrag av Karlskrona kommun avseende familjerådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri för boende i Karlskrona kommun.

Från och med 1:a Maj 2024 arbetar Karlskrona Psykoterapimottagning även med Torsås kommun avseende familjerådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri för boende i Torsås kommun.

 

Vill ni hålla ert kärleksförhållande levande är familjerådgivning till god hjälp. Vi träffar par som levat ihop kortare tid såväl som i decennier. Varje skede i parrelationen har sina speciella utmaningar och ibland kan det vara till hjälp att prata med en erfaren tredje part om vad som kan vara hjälpsamt för att komma vidare.

 

Man kan behöva hjälp i att lyssna och förstå, både sig själv men också  den andre. Det är lätt hänt att man fastnar i negativa mönster som är svåra att bryta på egen hand vilket ofta leder till att man sårar varandra utan att vilja det. Vi har erfarenhet av att det är bättre att söka hjälp i ett tidigt skede än att vänta och se. 

 

Familjerådgivning kan även vara till hjälp när det gäller att fatta beslut om separation och för att underlätta att  den sker under tryggande former.

Det är svårt som förälder när barnen påverkas negativt. Som förälder får du möjlighet att resonera kring hur barnen har det just nu. Vad går att göra på kort sikt och på lång sikt. Barnkonventionen hjälper till att sätta barnens behov i första rummet.

Du kan t.ex. vilja ha hjälp med:

 

  • Att hitta mer närhet och glädje i relationen

  • Prata om intimitet och lust

  • Förbättra kommunikationen

  • Öka tryggheten och tilliten till din partner

  • Att komma vidare efter otrohet

  • Att fatta beslut om att skiljas eller ej

  • Att medvetandegöra hur barn har det

 

bottom of page