top of page

Lite om oss

Vi som arbetar här heter Helene Schmidt och Maria Gerklev. Tillsammans kan vi erbjuda bred och djup kunskap kring det mesta som rör relationer. Vi har mångårig erfarenhet av familjebehandling och är utbildade socionomer med vidareutbildning till legitimerade psykoterapeuter. Vi har båda mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med par, grupper, enskilda och familjer i kris. 
Vi har även erfarenhet av att arbeta med grupputveckling och handledning.
 
Heléne Schmidt
Socionom, leg.psykoterapeut
Maria Gerklev 
Socionom, leg. psykoterapeut, handledare
bottom of page