top of page

Du kan t.ex. vilja ha hjälp med:

 

  • Förbättra föräldrasamarbetet

  • Prata om föräldraskapet

  • Kommunicera bättre med din partner och/eller dina barn

  • Hantera en ny fas i livet

  • Prata om hur det är att leva i ombildade familjer, mina och dina barn

Familjeterapi - Familjesamtal

 

Till oss kan er familj vända sig om ni har problem i era familjerelationer. 

 

Kanske har ni  svårt att prata med varandra och missförstår varandra ofta?Kanske låser det sig mellan en eller flera i familjen? 

Det händer att man känner att de andra håller ihop och man känner sig ensam och exkluderad. Man vet inte hur man ska bryta detta. Ibland har någon i familjen utvecklat någon form av symtom på att det är hög stressnivå i familjen?

Familjeterapi med alla inblandade kan många gånger vara till stor hjälp. 

Familjeterapi som berör familjemedlemmar under 18 år är inte kostnadsfritt
. Kontakta oss för mer information.

bottom of page