top of page

Handledning

 

Karlskrona Psykoterapimottagning erbjuder handledning till yrkesverksamma utifrån anknytningsteoretisk, systemiskt och lösningsfokuserad grund. Kreativa metoder används för att frigöra och medvetandegöra gruppens egen kunskap och erfarenhet.


Handledning i sin yrkesroll innebär att man får hjälp att utifrån rådande kontext finna sitt bästa sätt att utföra sina arbetsuppgifter på. Deltagare får möjlighet att lyfta fram erfarenheter och spegla dessa mot andras tankar och kunskap. Handledning ger nya infallsvinklar på hur man kan tänka/agera inför olika ställningstaganden och som en konsekvens blir ofta resultatet att ens självkännedom ökar samt gruppsammanhållningen stärks. Under ett bra handledningstillfälle har de handledda möjlighet att blicka inåt mot den egna personligheten och hur den förhåller sig till de krav som ställs. 

Reducerad stress brukar ersättas med en känsla av hanterbarhet och tillförsikt. Utöver att upptäcka de egna förutsättningarna får deltagaren tillgång till gruppens samlade kunskap i frågan. Gruppen ges möjligheten att arbeta med inarbetade roller och mönster vilket kan öppna upp för nya möjligheter. 

 

 

Handledning utförs av Maria Gerklev som har erfarenhet från grupphandledning av flera olika yrkeskategorier, exempelvis skolans värld, somatiska vården från psykiatrin samt från sociala fältet.

bottom of page