top of page

Välkommen till Karlskrona Psykoterapimottagning

Karlskrona  Psykoterapimottagning erbjuder samtal när du har svårt att hantera livsutmaningar på egen hand. Både den psykiska och fysiska hälsan påverkas av hur vi har det med oss själva, med familjen eller med andra människor som är viktiga för oss. Psykoterapeutiska samtal kan vara till hjälp när man behöver någon form av förändring men har svårt att komma vidare på egen hand.

 

Problemen man söker för ser olika ut och hjälp från professionellt håll kan vara nödvändigt för att återfå livsglädje och komma ur ett dödläge.

Vi tar emot samtal på vår mottagning eller om så önskas digitalt.

 

Karlskrona Psykoterapimottagning bedriver även handledning till yrkesverksamma.

 

Vi arbetar utifrån aktuell forskning och använder teorier och metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerade och praktiserande psykoterapeuter omfattas vi av Socialstyrelsens etiska riktlinjer som har till syfte att vara ett skydd för dig som klient. Vårt företag har tecknat patientförsäkring.

bottom of page